Επικοινωνία

  • Υψηλάντου 44-46 & Μονής Πετράκη
    Αθήνα 11521

  • Email: info@lavris.gr

  • (+30) 210 7258 510

Οροι Επικοινωνίας

Η ΛΑΒΡΥΣ MON. IKE- LAVRIS PRODUCTION P.C. , για να απαντήσει στα ερωτήματά σας συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, e-mail ή και τηλέφωνο αν επιθυμείτε τηλεφωνική επικοινωνία) που καταχωρείτε στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού.

Ουδέποτε γνωστοποιεί τα δεδομένα αυτά σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Διαγράφει τα παραπάνω δεδομένα, μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας, εκτός αν κατά την επικοινωνία προκύψει νέος σκοπός για τον οποίο είναι απαραίτητη η περεταίρω επεξεργασία τους.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας των δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας, αλλά και εναντίωσης στην επεξεργασία, στη ταχυδρομική διεύθυνση Υψηλάντου 44-46 & Μονής Πετράκη, Αθήνα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@lavris.gr

Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλεται αναφορά στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Για τυχόν απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΛΑΒΡΥΣ MON. IKE- LAVRIS PRODUCTION P.C.